Bel Mijke: 06 - 105 907 41

Disclaimer www.becontentmarketing.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.becontentmarketing.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Be Content. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website aanbied.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Be Content is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Be Content.

 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Be Content te mogen claimen of te veronderstellen.

Be Content streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Be Content behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Be Content aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.becontentmarketing.nl op deze pagina.

 

Hi, ik ben Mijke

Ik ben marketing specialist en help kleine en grote organisaties meer resultaat te halen uit (online) marketing. Je kunt mij inhuren als freelance marketingmanager of -adviseur. Alvast even sparren?

Stuur een mail >>
Bel: 06-105 907 41 of neem contact op via:

LinkedIn

Mijn klanten worden blij van

  • futureproof marketingadvies
  • de juiste bezoekers op hun site
  • de website in top 3 Google resultaten
  • > 60.000 nieuwe abonnees op de nieuwsbrief
  • meer online bestellingen
  • iedere dag leads
  • een toegankelijke website
  • meer naamsbekendheid
  • volle zalen bij (online) workshops